חברת מידרוג מעלה את הדירוג של בססח ברמה אחת ל Aa2il:

בססח מדורגת על-ידי מידרוג, הנמצאת בבעלות חלקית של מוד'יס - אחת משלוש חברות דירוג אשראי הגדולות בעולם,
בדירוג חוסן פיננסי Aa2, זאת בזכות ניהול אשראי מקצועי,
קשר ייחודי ורב שנים עם מבטחי משנה ובעלות איתנה – הראל מצד אחד וקבוצת יולר הרמס מצד שני.